boskość


boskość
boskość {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. boskośćści, blm, {{/stl_8}}{{stl_7}}od przym. boski w zn. 1.: Nimb boskości. Boskość majestatu; w zn. 2.: Boskość kształtów. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • boskość — ż V, DCMs. boskośćści, blm rzecz. od boski (zwykle w zn. a) Nimb boskości. Przypisywać komuś boskość …   Słownik języka polskiego

  • arianizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. arianizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} doktryna stworzona przez kapłana aleksandryjskiego Ariusza, odrzucająca boskość Chrystusa, przez Kościół katolicki uznana …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • symbolizować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, symbolizowaćzuję, symbolizowaćzuje, symbolizowaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} być symbolem czegoś; przedstawiać coś za pomocą symboli : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kameleon symbolizuje zmienność. Złoto symbolizuje boskość.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień